Ophrys kotschyi H. Fleischm. & Soó (семейство Orchidaceae)
Офрис Кочи
en
Изображение особи Ophrys kotschyi.
Соцветие с цветками и бутонами. Республика Кипр, окр. с. Като Левкара (Κάτω Λευκάρα), ≈ 600 м н.у.м., фригана на склоне холма. 17.03.2019.
Смотри также: