Echinaria capitata (L.) Desf. (семейство Poaceae)
Ежовница головчатая
Изображение особи Echinaria capitata.
Соцветие. Греция, окр. г. Салоники. 09.04.2011.
Роланд Цандекидис © 2011; растение определил(а) Лена Глазунова
Смотри также: