genus Euonymus (familia Celastraceae)
Бересклет
ru
Image of genus Euonymus specimen.
Верхушка веточки. Санкт-Петербург, Ботанический сад БИН РАН, дендрарий. 10.09.2020.
See also: