Calligonum aphyllum (Pall.) Gürke (familia Polygonaceae)
Жузгун безлистный
Джузгун безлистный
Жузгун безлистый
Жузгун Борщова
Жузгун волнистокрылый
Жузгун Евгения Коровина
Жузгун жесткокрылый
Жузгун завитый
Жузгун игловатый
Жузгун крылатый
Жузгун курчеватый
Жузгун ложноприземистый
Жузгун низкий
Жузгун обыкновенный
Жузгун перепончатый
Жузгун пластинчатый
Жузгун приземистый
Жузгун тонкий
Жузгун тонкокрылый
Жузгун устьуртский
Жузгун хрящеватый
Кандым амударьинский
Кандым безлистный
Кандым Борщова
Кандым волнистокрылый
Кандым волнистый
Кандым жёсткий
Кандым жесткокрылый
Кандым завитой
Кандым игловатый
Кандым крылатый
Кандым курчеватый
Кандым ложнонизкий
Кандым низкий
Кандым обыкновенный
Кандым Палибина
Кандым перепончатый
Кандым пластинчатый
Кандым устьуртский
Кандым хрящеватый
ru
Image of Calligonum aphyllum specimen.
Вегетирующие растения. Дагестан, Кумторкалинский р-н, окр. бархана Сарыкум, степь близ ж. д. 06.05.2018.
Gennadiy Okatov © 2018
Shooting place: Долина реки Шураозень (view at maps of Google and Yandex)
See also: