Gleditsia sinensis Lam. (familia Fabaceae)
Гледичия китайская
ru
Image of Gleditsia sinensis specimen.
Семена. Происхождение — Япония, Ботанический сад Киото. 06.01.2017.
See also: