Iris loczyi Kanitz (familia Iridaceae)
Ирис Лочи
Ирис тонколистный тяньшаньский
Ирис тяньшаньский
Касатик Лоча
Касатик Лочи
Касатик тонколистный тяньшаньский
Касатик тяньшаньский
Криптобазис Лоча
ru
Image of Iris loczyi specimen.
Цветок. Кыргызстан, Нарынская обл., правый берег р. Нарын, окр. с. Таш-Булак, предгорье хр. Джетем-Тоо. 23.04.2015.
Shooting place: Таш-Булак (view at maps of Google, OpenStreetMap, Yandex)
See also: