Scandix stellata Banks & Sol. (семейство Apiaceae)
Скандикс звёздчатый
en
Изображение особи Scandix stellata.
Верхушка побега с соцветиями. Иордания, мухафаза Маан, лес Гиша. 12.04.2019.
Смотри также: