Ficaria verna Huds. (семейство Ranunculaceae)
Чистяк весенний
Лютик чистяковый
Чистяк лютичный
Изображение особи Ficaria verna.
Цветок (фасциация) и листья. Москва, ГБС РАН, на газоне. 13.04.2007.
Смотри также: