Rudbeckia occidentalis Nutt. (семейство Asteraceae)
Рудбекия западная
Изображение особи Rudbeckia occidentalis.
Соцветие в фазе цветения. Москва, ГБС РАН, в культуре. 25.06.2014.
Место съёмки: ГБС РАН (смотреть на картах Google и Яндекса)
Смотри также: