род Cruciata (семейство Rubiaceae)
Крестообразник
Круциата
en
Изображение особи род Cruciata.
Плодоносящее растение. Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, гора Пастухова. 22.08.2013.
Смотри также: