Chiliadenus iphionoides (Boiss. & C. I. Blanche) Brullo (семейство Asteraceae)
Хилиаденус ифионовидный
Вартемия ифионовидная
Изображение особи Chiliadenus iphionoides.
Верхушка веточки с соцветиями. Israel, Upper Galilee, Nahal Aviv. 12.10.2012.
Gideon Pisanty © 2013
Смотри также: